Biimer 1:1

1:1 Weber- Isis® -Biimer

Tööraadius 2 meetrit.
Pikkus 7,23cm.

Harmoniseerimine Biimeriga on võimalik alljärgneva puhul:
• raadio- ja televisioonimastid;
• mobiiltelefonide mastid;
• mobiiltelefonid;
• kõrgepingeliinid; trammide ja raudteede kontaktõhuliinid;
• kõik elektroonilised seadmed;
• suure impulsi sagedusega, ilma juhtmeta
telefonid;
• Maal looduslikult esinevad kiirgused;
• 36 m ruudustik ja Benkeri kuubikusüsteem;
• elektromagnetilised ja geopaatilised kiirgusväljad
Lisa ostukorvi
75 €