Eluvilja transformaator

Eluvilja transformaator PDF
 • See puhastab hästi võimsalt
 • Elujõu väljaga loob kontakti
 • Võivad avalduda kogemused läbi sisemise nägemise, tunnetuse.
 • See on algloomise tühjus. Sealt tulebki kõik uus.
 • See toetab hästi võimsalt raku struktuuri muutust.
 • See toimib hästi leebelt
 • Loob rõõmuenergiat
 • Toetab psüühilist võimekust.
 • Maandab hästi.
 • Muster loob läbi aukude. Südamesse tekib muster millega hakkab tervendamine tööle.
 • Neutraliseerib kõik manipulatsioonid
 • Taastab sinu jõu
 • Võimendab südant ja südame struktuuri
Lisa ostukorvi
419 €

 • Selle mustri läbi oled ühenduses Looja infoväljadega, suurendades võimsalt isiklikku elujõuvälja.
 • Toetab nii vaimset ja ka psüühilist võimekust.
 • Võib avalduda erinevaid kogemusi läbi tunnetuse ja sisemise nägemise.
 • Selle aparaadi järjepideva kasutuse korral korrastub peentasandi ja füüsilise keha ruumväli, toimides erinevate mõõtmetega universaalvälja algloomes.  
 • Üks neist väljadest on tühjus, kus võib saavutada tunnetuse, olles justkui ükskõik kes ja mitte keegi või ükskõik kus ja mitte kusagil.
 • See aparaat on ühenduses universaalväljaga, laadides rakud automaatselt hetkel vajamineva energoinformatsiooniga, neid tervendades.
 • Aparaat toimib aeglaselt, leebelt ent väga põhjalikult. Tunnetuslikult võib toimuda sisemise mõõtme avardumine/laienemine teadvuses.
 • Toetab füüsilist silma- ja samuti sisemist nägemist. Korrastab ja joondab meridiaane, tõstab auraniite ja loob väga hea maandatuse.
 • Selle aparaadiga on möödapääsmatu mööduvast mõistmata mitte mööduda, ehk luues/tuues teadmisi muutustega kohanemiseks ja edasiliikumiseks.
 • Loob keha ja sisemise ruumvälja harmoonilise kontakti läbi ajulainete, muutes mõtted korrastunumaks.
 • Omades jumalikku mõõdet, neutraliseerib minevikuga seotud traumad, nii hingeliselt kui ka füüsiliselt.
 • Aparaat korrastab kõik jumaliku, Looja Püha Geomeetria aspektiga, moodustades Valgusenergia mustrilise liikumise läbi plaadil olevate aukude südame keskusesse,
 • võimendades, tervendades kogu keha ja tõstes ajulained rõõmusagedusele. Neutraliseerib kõik manipulatsioonid, andes tagasi sisemise jõu.
 • Toetab ruumiliselt negatiivseid ioone. Maandab, struktureerib Maa energia, taastades jõujooned.

ELUVILJA TRANSFORMAATOR WEBER-ISIS®

Transformatsiooni valgustööriist võimalike reaalsuste loomiseks

Eluvilja Transformaator Weber-Isis®. Messing (kullatud), 14,46 x 1,3 cm, pöögipuust alusel, ca 20 x 20 x 5 cm. Kogukaal (Eluvilja Transformaator koos puidust alusega) u 2 kg.
ECKHARD WEBER

Oleme laiendanud oma tootevalikut uue Weber-Isis® Eluvilja Transformaatoriga. Eluvilja Transformaator on olemuselt sarnane Weber-Isis® kaelaripatsiga (3,61 cm x 4 mm), uus toode on saadaval suuruses 14,46 x 1,3 cm. 14,46 cm on kahekordne suurus kosmilisest lainepikkusest 7,23 cm (OM-toon, Loomise ürgheli), mis on ka meie paljude teiste seadmete baassuurus. Uut Weber-Isis® Eluvilja Transformaatorit pakume nüüd kullatud messingil ja sobival pöögipuust alusel. Selle seadme kiirgusala raadius on 10 m (20 m energiavälja läbimõõt). Kui Weber-Isis® Eluvilja-kaelaripatsit saab kasutada vaid otseses kokkupuutes inimese energiaväljaga, siis Eluvilja Transformaatori mõjuala saab tõenäoliselt laiendada tervele korterile või majale. Selle püha geomeetria mustri korrektne nimetus on tegelikult Elu vili. Elulille mustrit, mida peetakse ka Loomingu Maatriksiks, on leitud paljudes vanades kultuurides üle terve maailma. Eluvilja mustrit pole aga leitud. Põhjus oli ilmselt selles, et iidsed targad (nt Platon, Pythagoras, Da Vinci jne) mõistsid, millest need osad koosnevad ja kui olulised need on ning otsustasid hoida need teadmised saladuses. Nad ei soovinud, et inimesed saavad teada seda, mida ma teile järgnevalt näidata soovin. See muster oli iidsetel aegadel nii püha ja nii oluline, et sel ajal ei tohtinud see avalikkusele tuntuks saada. Kui olete selle brošüüri täies ulatuses läbi lugenud ja sisu mõistnud, saate ka aru, miks iidsed targad ei saanud lubada, et igaüks võiks nendele teadmistele ligi pääseda.

Weber-Isis® Eluvilja-kaelaripats ja Weber-Isis® Eluvilja Transformaator, suuruste võrdlus:


Weber-Isis® Eluvilja-kaelaripatsi ja Eluvilja Transformaatori väline vorm põhineb teadmistel pühast geomeetriast ning erilisel sümbolil, mida tuntakse Elulille nime all. Elulilles on peidus Eluvilja saladus. Weber-Isis® Eluvilja-kaelaripats ja Eluvilja Transformaator loodi selle püha mustri järgi. Püha geomeetria on reaalsuse morfogeneetiline struktuur, see on reaalsuse sümbol ja kandev idee terves universumis, mida tuntakse ka valguse keele või Loomingu Maatriksina. Samuti Weber-Isis® Eluvilja Transformaator saab oma jõu läbi geomeetrilise kujundi kiirguse. Oletatav kujundikiirgus põhineb 13 augu järjestusel, mis on kantud Eluvilja mustrile.

Püha geomeetria õpetab meile, et sirged jooned on mehelikud ja ringid on naiselikud. Eluvilja 13 ringi koosnevad eranditult naiselikest vormidest. Kui need naisvormid ühendada meesvormidega – sirgjoontega – saadakse Eluvilja 13 infosüsteemi. Lihtsaim viis selle ühenduse loomiseks on ühendada omavahel ringide keskpunktid. Nii tekib kujund, mida tuntakse nimega Metatroni kuup.


Metatroni kuubis sisaldub oluline infosüsteem, kogu olemasolu üks põhilisi baasmustreid – platoni (tahked) kehad, Loomise kood ja universumi ehituskivid. Metatroni kuubis on kõik viis platoni keha, mis on all joonisena välja toodud.

 Viis platoni keha – kogu Loomingu ehituskivid ja nende elementide järjestus

Sellest viiest geomeetrilisest vormist on saanud alguse kõik kristallid, planeedid, galaktikad ja multiversumis olevad universumid, niisamuti kõik eluvormid ja ka meie mõttevormid, mis saadetakse universumi. Mõtted on kõrgema sagedusega mateeria vorm, millel pole veel kuju, nii nagu asjad materiaalses universumis. Eluvilja muster on seega geomeetriline vorm, millest saab tekkida Loomise kood. See on vili, kuna see on tulemus (vili), millest on tekkinud meie reaalsuse (kõige olemasoleva) üksikute osade võrgustik.


Ashmoleani muuseumis, Oxfordis, asuvad platoni kehade mudelid, mille vanuseks hinnatakse u 10 000 a. Seega olid need olemas juba 7500 a enne Platonit. Samalaadsed mudelid on esindatud Kairo muuseumis, mille vanus on vähemalt 3000 a.

Usun, et nüüd on kätte jõudnud aeg, mil peaksime kasutama selliseid uue valguse ajastu võimalusi. Eriti praegu ilmneva pimeduse ajastu lõpufaasis (Kali-Juga), mis on vallandunud läbi kollektiivse ego-hulluse ja on kõige hävitavam jõud sellel planeedil. On vaid üks väljapääs: teadvuse tõus (kvanthüpe) enesehävituse asemel! (tekst loodud 2014. a lõpul - 2015. a alguses).  

Lisaks võib see seade sobida inimestele, kel isiklik manifesteerimine (soovide esitamine universumile) pole siiani veel täielikult toiminud. Selles kontekstis tuleb ka arvestada karma olemasoluga ning seda iga indiviidi puhul eraldi. Tuleks otsida põhjuseid, miks sellised „universumile saadetud tellimused“ seni töötanud pole. Ma ei tunne teie oletatavat karmat (põhjus ja toime, tegu = tagajärg), kuid võib-olla on just see põhjuseks, miks ei ole soovide esitamine universumile seni vilja kandnud. Kuid olen teadlik sellest, et kui te palute jumalikku armu ja see teile antakse, siis on kõik võimalik. Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori võib panna vertikaalselt püsti või horisontaalselt, pikali asendisse – sellest tulenevalt on toime veidi erinev. Kui asetada seade horisontaalselt lauale, saab sellega luua peene valgusenergia samba, mis ühendab Taeva (universum) ja Maa (mateeria kõigis oma vormides). See oletatav valgusenergiasammas saab genereerida seadme ümbruses väga kõrge sagedusega energiavälja, seejuures saab see energiaväli veel kuni 10 m laieneda (see väli on veidi nõrgem), mida omakorda ümbritseb ümarakujuline, pärlmutrivärvi valguskera läbimõõduga u 20 m.

 Weber-Isis® Eluvilja Transformaatorit on soovitatav hoida öösel nn lamavas asendis. Öösel on parem, kui keha ümbritsev energiaväli on nõrgem. Samuti peaks jälgima, et seade ei asuks otse magamistoa all või kohal, mistõttu on parim koht Eluvilja Transformaatorile koridoris või esikus. Selline pikali asend võib hästi sobida eelnevalt sõnastatud afirmatsioonide manifesteerimisele. Afirmatsioonid peaksid olema käsitsi välja kirjutatud ning asetatud Eluvilja Transformaatorile (see sisaldab inimese erilist energiasignatuuri, omamoodi graafilist koodi), ja me eeldame, et Eluvilja Transformaator on võimeline seda „lugema“).  Eluvilja Transformaatoril olev geomeetria võib oletatavasti seda protsessi toetada.  

Asetades Eluvilja Transformaatori püstisesse asendisse, saab eeldatavasti kogu elupiirkond seadmest kiirguva kõrgsagedusliku valgusenergiaga „läbi kiiritatud“. Püstises asendis võib olla võimalik pideva tugevusega energiavälja genereerimine u 10 m raadiuses, seega oletatav ümbritseva valguskera läbimõõt on u 20 m (nii peaks Weber-Isis® Eluvilja Transformaator päeval asetsema). Seejuures on oluline jälgida, et Eluvilja Transformaator oleks alati seatud nii, et selle geomeetria on väljapoole avatud ja telg vertikaalselt (vt lisatud fotosid).

Kui seade on püstises asendis, võib selle tööviis rohkem inimese keha energiavälja mõjutada. See võib avaldada mitmekülgset positiivset mõju kõigile inimestele (ja ka loomadele), kes on Eluvilja Transformaatori mõjuväljas. Asetades Eluvilja Transformaatori peaga umbes samale kõrgusele (nt lauale, lisades selle alla veel mõned raamatud), on oletatavasti võimalik otse seadmes oleva geomeetriaga ühenduda ja omamoodi universumiga kommunikeerida. Seda saab teha manifesteerimiseks või soovide ja taotluste esitamiseks (asetada paberile kirjutatud soovid, palved ja afirmatsioonid Eluvilja Transformaatori taha ning lugeda need taotlused häälega ette). Seade võib toimida nagu kosmiline telefon. Väljaöeldud sõna kaudu  on võimalik, et luuakse kontakt vaimse maailmaga (Absoluudi ehk kosmiliste olemistasanditega). Inimesed peaksid aga arvestama, et tegemist on väga tundliku protsessiga, mis nõuab suurt vastutust. Ei tohi öelda ühtegi sõna, mis pole Loominguga kooskõlas. See peaks olema ainult kasutaja enda või mõne teise inimese või üldise maailmarahu hüvanguks, kahjustamata seejuures kedagi. Näiteks kellelegi halba soovides, võib see põhjuse ja tagajärje seaduse järgi soovijale endale tagasi tulla. Jeesus Kristus ütles: „Seepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Sest see on käsuõpetus ja prohvetid“ (Matteuse 7:12)

Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori võib asetada ka horisontaalselt tooli alla ja istuda ise toolile nii, et seadmest väljakiirguv tugev valgusenergiasammas (mida eeldame) pääseks liikuma otse läbi kundalini kanali. Seega võimaldatakse kundalini energial (nimetatakse ka pühaks tuleks või mao energiaks) tõusta ülespoole ning avada ja puhastada kõik tšakrad.  
Poola vaimuliku ordu õde Faustina nägi nägemust Jeesus Kristusest ja joonistas selle hiljem üles. Kristus palus õde Faustinal jadada seda pilti tervele maailmale, toomaks jumalikku armu ja tervendust kogu inimkonnale. Sõnum on: elage oma südame jumalikust tuumast ja tundke kaastunnet kogu inimkonna ja loodu vastu. © Magazin 2000 plus, Argo Verlag.

Tsitaat Jeesus Kristuselt, mis on võetud Franco Zeffirellise meistriteosest „Naatsareti Jeesus“: „Rõõmusõnumid, mida ma teile toon, on need: teie vangistusaeg on läbi. Patu vangistus. Jumal täidab meile antud tõotuse ja lepitab end inimestega. Jumal tuleb teie juurde, teie kõigi juurde. Isegi kõige armetumate juurde, ärge sulgege oma ust (südant) Issanda ees (vt joonist ülespoole tõusva Kundalini energiaga)“. Ristija Johannes kõneleb Matteuse evangeeliumis: „Mina ristin teid küll veega; aga kes tuleb pärast mind, on vägevam minust ja mina ei ole kõlvuline tema jalatseidki kandma; tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Mt. 3:11)

Samuti on võimalik, et rakud ja DNA jõuavad tagasi õigesse jumalikku joondusesse. Arvestades, kui palju infot üks rakk sisaldab – võrreldav enam kui 1000 raamatuga, millel igaühel on üle 600 lk –, võib tunda suurt austust.

Niisamuti saab kustutada negatiivseid uskumusi, programmeeringuid ja piiratud mõttemustreid (nt järgides juhiseid P. Arnold-Dinkeli raamatust „Der Mahatma-Prozess – der Weg zur Meisterschaft“ (Mahatma teekond – tee meisterlikkuseni), Ch. Falk Verlag. Kõigi võimalike vanade lubaduste, vannete, tõotuste, peenenergia implantaatide eemaldamine, lugedes need ükshaaval ette ja saates seejärel Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori genereeritud valgusenergiasambasse).

Manifestatsioonid ja ükskõik millised tervenemised võivad koheselt teostuda. Kui oleme otseses kontaktis jumaliku allikaga, saame taas selleks, kes me tegelikult oleme: vaimsed olendid, kes kogevad praegu inimeseks olemise kogemust. Valgustumise kogemused võivad saada võimalikuks!

Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori võib asetada ka horisontaalselt voodi või diivani alla. Sellise asetuse korral on võimalik luua peen valgusenergiasammas. Asetage end voodile või diivanile nii, et võimalik valgusenergiasammas läbiks otse südametšakrat. Lisaks võimaldub Kristusteadvus-tšakra aktiveerumine (piirkond kõritšakra ja päikesepõimiku vahel, rindkere keskel). Kui see piirkond saab aktiveeritud, on kõik võimalik. Nüüd võite te saada otsese kontakti kosmilise Kristuse ja MINA OLEN – Kohaluga.

Soovin teile aga öelda, et see on väga intensiivne protsess. Peaksite juba pikema aja jooksul olema nende teemadega tegelenud ja nii vibratsiooniliselt kui vaimselt selleks valmis. Kui ühendus Kõrgema Minaga on loodud, saab eeldatavasti toimuda ka täielik Merkaba, inimese valguskeha aktiveerimine ning kaasa aitamine täht-tetraeedri stabiliseerumisele ja kiirendusele (vt allolev joonis).

Täiendava info saamiseks lugege palun mu 12-leheküljelist brošüüri Valguskeha Transformaatorist, mis seda teemat üsna põhjalikult käsitleb.

 Inimene oma Valgusenergiasambas ja MINA OLEN – Kohalolus.


Merkaba täht-tetraeedri mees- ja naisenergia vorm.

Lõik apokrüüfilisest Tooma evangeeliumist (22:21): Ja Jeesus ütles: „Kui sa teed kahest ühe, ja kui sa teed selle, mis on sees, nagu väljas – ja selle, mis on väljas, nagu sees, ja selle, mis on üleval, nagu all ning kui sa mehe ja naise kokku paned ja üheks teed, siis pääsed sa Jumala Kuningriiki!“

Selle avaldusega on Jeesus arvatavasti täpselt kirjeldanud Merkaba täht-tetraeedrit (tetraeeder on platoni üks kehadest), mis ümbritseb inimkeha kui võimalikku sõiduvahendit Uude Jeruusalemma ja kõrgemate dimensioonide maailmadesse. Tõenäoliselt tol ajal ei saanud keegi päris täpselt aru, mida ta selle ütlusega mõtles.

Inimene oma täielikult aktiveeritud valguskehas (Merkabas).

Nagu ülal, nii ka all, nagu suures, nii ka väikeses. Sombrero galaktika Neitsi tähtkujus koos kuumuskaitsekilbiga, külgvaates.

Nüüd saate sõnastada oma südamesoovi, suuliselt või mõttes ja paluda samal ajal, et see varsti realiseeruks. Soovi sõnastamise ajal ei tohiks olla mingeid kahtlusi soovi realiseerumise osas. Jeesus Kristusel ei olnud vähimatki kahtlust selles, et Isa Taevas teda ei aita. Jeesus Kristus ütles: Isa, ma tänan Sind, et Sa oled mind kuulda võtnud“  (Johannese 11:41) . Samuti  ütles Jeesus Kristus: „Ja kõik, mida te iganes palves palute – kui te usute, seda te saate“ (Matteuse 21:22). Apostel Toomasele lausus ta: „Kas sa ei suuda uskuda, ilma nägemata? Kui sa nii palju kahtled, peaksid sa soovima rohkem usaldust. Ava oma süda, mitte oma meel!“

Weber-Isis® Eluvilja Transformaatorit ei tohiks asetada otse suurematele Weber-Isis® biimeritele 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5, samuti ei tohi panna Weber-Isis® biimerite ja Mer-Ka-Ba kuulide vahetusse lähedusse. Weber-Isis® biimerid, Mer-Ka-Ba kuulid ja Eluvilja Transformaator töötavad meie arusaamise järgi täielikult erinevatel tasanditel. Weber-Isis® biimer ja Eluvilja Transformaator peaksid olema teineteisest vähemalt 6 m kaugusel ja Mer-Ka-Ba kuul  vähemalt 10 m kaugusel. Kui teil on Weber-Isis® Eluvilja Transformaator korteris või majas, võite te sellest hoolimata kanda Weber-Isise® kaelaripatsit. Sellega võib võimalikku manifesteerimisvälja tugevdada.

Ameerika vaimne õpetaja Drunvalo Melchizedek, kes õpetas Merkaba meditatsiooni ja on raamatute „Elulill“ I ja II osa autor rõhutab Eluvilja geomeetria olulisust: „Kui me ei võta vastu ja ei jaga teadmisi Eluvilja geomeetriast, langeme oma teadvuses veelgi sügavamale, kui juba praegu oleme“. Selles mõttes soovime anda teie kätte väärtusliku seadme, mille abil saate positiivselt muuta oma reaalsust ja tõenäoliselt kogu inimkonna reaalsust, et anda võimalik panus maailmarahule ning aidata kaasa Uue Kuldse Ajastu kiiremale tulekule.        

Drunvalo Melchizedek, raamatute „Elulill“ I ja II osa autor

Eluvilja muster on alus platoni kehade avaldumisele, nn Loomise Kood. Nüüd on teil võimalik saata universumisse oma Loomiskood, luua oma tahtele vastavaid reaalsusi. Sellega seoses palun veenduge, et töötades Weber-Isis® Eluvilja Transformaatoriga lasete ka oma südameenergiatel, nagu armastus, ligimesearmastus, südamlikkus, rõõm ja kaastunne, kõigi olendite vastu sisse voolata. Alles siis, kui te aktiveerite oma südame ja lasete neil energiatel läbi enese voolata, on teil võimalik saavutada sügav ja tõeline kontakt oma Kõrgema Minaga. Vastasel juhul, kui selles protsessis ei aktiveerita südame jõude, võib tekkida oht, et töötades Weber-Isis® Eluvilja Transformaatoriga, tekivad ainult sellised ilmingud, mis pärinevad egost. See võib kaasa tuua asju, mis ei ole teile kasulikud!

Praktilised rakendused – reaalsuse loomine

Tulevaste aegade üleelamiseks võib olla vajalik tutvuda mõtete manifesteerumise või üliteadvuse mõistega (Kõrgem Mina, MINA OLEN Kohalolus). Alguses on alati mõte. Kogemus on alati sekundaarne. Energia järgneb sellele, millele oma tähelepanu suuname. Seda ei ole võimalik ümber pöörata – et kõigepealt luuakse kogemus ja sellele ehitatakse mõte. Me kogeme alati oma mõtete otsest tulemust. Põhiline on selgus ja meie enda jõu (ja väe) teadvustamine. Meie mõtted loovad kogu aeg meie maailma. Mitte ainult siis, kui see meile meeldib, vaid igal ajal. 

Niisiis asetage Weber-Isis® Eluvilja Transformaator otse enda ette ja pärast lühikest keskendumist ja sisemist häälestust lausuge sellesse: „Ma tahan oma isiklikku arengut kiirendada. Ma tahan, et mu keha taastuks ise. Ma tahan kiirata tervist. Ma olen valmis loobuma raskustest, et saan olla elavaks eeskujuks, milleks inimeseks olemine olla võib“.  Selline mõtlemine – meie sisemise olemuse avaldumine ja oma soovide selge väljendamine – võib panna kõik liikuma. Tänulikkust selle eest – et me seda kõike ka saame, ei tohiks me mingil juhul unustada. Ka Jeesus Kristus ütles: „ Isa, ma tänan Sind, et Sa oled mind kuulda võtnud“ (Johannese 11:41) .

Kristuse neli nägu Toriino surilinal
1.Originaalfoto Toriino surilinast (negatiiv). ©Magazin 2000plus

2.Materialiseerunud pilt kaamerafilmil, üles võetud Maria-protsessiooni ajal. ©Eckhard Weber

 3. Vana maal, mis on tehtud Toriino surilina järgi. ©Magazin 2000plus


 Toriino surilina materialiseerunud pilt. Surilina pildistati ja filmile ilmus Jeesus Kristus. ©Magazin 2000plus

Viljaringidel ilmunud Jeesus Kristuse nägu (2010)

Üha enam saame nüüd vihjeid nende viljaringide võimaliku looja kohta: Kosmiline Kristus, kes oletatavasti mõjutab ka tänast inimest ja maad eeterlikest sfääridest. Varasematel  aastatel polnud see nii selgelt teada, kuna viljaringide võimalik allikas või põhjustaja varjas end viljaringide välise kujutise taha.Kaks viljaringi Toriino surilinal oleva Jeesuse-näoga, 31.juuli 2010, Wickham North ja Wickham South, Wiltshire, Inglismaa. Foto: Steve Alexander.

Lõigake välja kolm Kristuse pilti, mis on üksteise kõrval reas (vt eelmist lehte) ja asetage need pikali pandud Weber-Isis® Eluvilja Transformaatorile. Võite tunda, kuidas võimalik energiavälja intensiivsus tohutult suureneb. Võimalikuks raviks soovitame asetada  Eluvilja Transformaatori otse tooli alla, nii et tekkiv valgusenergiasammas saaks voolata otse läbi kundalini kanali.

Järgnev tsitaat pärineb Jeesus Kristuselt Uue Testamendi Matteuse Evangeeliumist. Sajandite jooksul on see põhjustanud inimestes palju vääritimõistmist ja segadusi.

„Sest igaühele, kellel on, sellele antakse, ja temal peab olema küllalt. Aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on.“ (Matteuse 25:29)

Tuleb tunnistada, et see salm tundub ebaõiglane, sest selles öeldakse, et see, kellel juba midagi on – saab veel juurde, ja see, kellel pole – sellelt võetakse seegi ära, mis tal on. Tolleaegsed valitsejad ja kirikupead olid arvamusel, et tavaline inimene ei tohtinud teada ja kasutada sõna tänulikkus, kuna see võib neile ohtlikuks saada – nad ei saa enam nii hästi kontrollida ja valitseda. Õige ütlus Jeesus Kristuselt peaks olema: „Sest igaühele, kellel on tänulikkus, sellele antakse, ja temal peab olema küllalt. Aga kellel ei ole tänulikkust, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on.“  Sõna tänulikkus lisamise kaudu saab see ütlus täielikult mõistetavaks. Kui te olete tänulikud, siis saate juurde ja te kogete küllust kõigis asjades ja tasanditel.

Me peaksime alati käituma nii, nagu oleks see, mida oleme tellinud, meile kõige väärtuslikum ja kasulikum. Me ei peaks tundma hirma selle ees, mida oleme loonud. Peaksime usaldama seda, mida me loome. Peaksime lahendama konfliktid ja sõlmima rahu. Meil tuleb aktsepteerida oma osa selles ja seda endale teadvustada ning mõista, mida see kogemus tuli õpetama. Need, kes on haaratud draamadest, kus tundub, et keegi on ohver, on tavaliselt oma tunnetest nii ära lõigatud, et nad ei seosta seda, mida nad tunnevad,   sellega, mida nad mõtlevad. Ohvrid leiavad ohvri, võitjad leiavad võitjad.

Peame mõistma, et teised peavad minema läbi võimalike negatiivsete tiheduste, et jõuda valguse juurde. Kõige suurematele raskustele ja katastroofidele järgneb mõnikord suurim valgustatus (võin seda oma kogemusest vaid kinnitada).

Me oleme oma mõtete tulemus. Kui me midagi muud sellel planeedil ei õpi,  siis õpime seda, et see on reegel selles reaalsuses ja ka võimalikes teistes reaalsustes, mida me tõenäoliselt kogeme tulevikus. Mõte loob kogemuse. Meie sõnad annavad meile jõudu, kuid võivad meid ka väikseks teha („Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal“, Johannese 1:1. Keel on loov).  Me peame oma sõnavarast täielikult kõrvaldama sõna „proovima“ ja „üritama“. Kui keegi „proovib oma käitumismustreid muuta“, siis ta võib seda teha kogu oma ülejäänud elu. Proovimine ei ole tegemine. Iga kord, kui me seda sõna kasutame, ei saavuta me midagi, sest püüdmine (ja üritamine) on vabandus. „Ma püüdsin seda teha“ jne. Kasutame sõnu: „Ma loon. Ma teen. Ma manifesteerin. Ma kavatsen. Ma kehtestan“. Unustage väljend „ma püüan“.

Me ütleme: „Ma taotlen, et see tuleks kergelt“. Kergelt (pingustuteta) tulemine tähendab, et saadame reaalsusele info, et soovitu jõuab meieni viisil, mis jätab meile võimalikult palju energiat teisteks eksperimentideks ja kogemusteks.
Eluvilja Generaator Weber-Isis® . Messing (kullatud). 14,46 x 1,3 cm, pöögipuust alusel, 20 x 20 x 5 cm. Kogukaal (Eluvilja Transformaator koos puidust alusega) u 2 kg.

Kui anname rohkem vabaks (laseme lahti – ja ei küsi pidevalt vaimselt maailmalt, kuhu meie tellimus jääb), siis vaimne maailm võib meid mitmel ootamatul viisil premeerida. Ainus põhjus, miks seda seni pole veel juhtunud, on see, et me lihtsalt ei uskunud, et see võimalik on (või nii kiiresti realiseeruda saab). Kui usume, et see on võimalik, muutub ka meid ümbritsev tegelikkus (reaalsus).  

Jeesus Kristus ütles: „Ja kõik, mida te iganes palves palute – kui te usute, siis te saate“ (Matteuse 21:22). „Armasta oma ligimest nagu iseennast.“ (Markuse 12:31) Samuti soovitan Bärbel ja Manfred Mohri raamatut „Enesearmastuse ime – salajane võti kõigi uste avamiseks“ („Das Wunder der Selbstliebe – der geheime Schlüssel zum Öfnen aller Türen“, Gräfe & Unzer-Verlag) ja Dr Joseph Murphy raamatut „Leia oma Kõrgem Mina“ („Finde Dein Höheres Selbst“, Gondrom Verlag).

„Ja ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka teie üle kohut. Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ka teid hukka. Andke andeks, siis antakse ka teile andeks.“ (Luuka 6:37) Selleks soovitan ma Colin C. Tippingu Radikaalne enesele andestamine – armasta ennast sellisena nagu oled, ükskõik mis juhtub“ (Die radikale Selbst-Vergebung – liebe dich so, wie Du bist, egal was passiert“, Integral-Verlag) ja Andrea Bruchacova: „Andestamise ime – Ho`oponopono. Hawaii rituaal sisemise rahu saavutamiseks“ („Das Wunder der Vergebung – Ho`oponopono. Das hawaiianische Ritual für inneren Frieden“, Kailash-Verlag).

Minu arvates kõige olulisemad raamatud selles kontekstis on Eckhart Tolle raamatud: „Siin ja praegu: kohaloleku jõud“ (eesti k. kirjastus Pilgrim, 2013) ning  „Uus maailm“ (kirjastus Pilgrim, 2010/2018). Väga ilusaid ja võimsaid afirmatsioone võib leida Erhard F. Freitagi raamatust „Maagiliste mõtete imeline maailm“ („Die Wunderwelt der magischen Gedanken“, Spirit-Rainbow-Verlag ).

Prof dr  J.J. Hurtak kirjeldab oma teoses "Eenoki võtmed" („Die Schlüssel des Enoch“), et Universumis on olemas valgussümbolite keel, mida ta nimetab ideograafiliseks küberneetikaks.  See on universaalne keel, mis töötab rohkem kui ainult kahemõõtmeliste vormidega. Need on kosmilised, geomeetrilised pildid ja märgid, mida on võimalik edastada otse inimese ajju või teadvusesse. Need pildid aitavad inimesel edasi areneda. Nad võivad aidata kõrgemal intelligentsusel suhelda otse inimese vaimuga, ilma verbaalset suhtlemist kasutamata.

Prof dr J.J. Hurtaki sõnul tuleb seda mõista ka nii, et see valguse keel võimaldab kohest suhtlemist lõputu intelligentsusega. Me oleme veendunud, et viljaringides ja meie geomeetrilistes valgus-tööriistades leiame väga tõenäoliselt sellise ilmse valguskeele, mis võimaldab oletataval Kõrgemal Intelligentsil meiega suhelda ilma tavakeelt kasutamata (prof dr J.J. Hurtaki raamatust: "Eenoki võtmed", lk 583, sõnastik, "Ideograafiline küberneetika". Tuleviku Teaduse Akadeemia).

Püha geomeetria ja ka viljaringid on tõenäoliselt omamoodi kosmiline valguse keel. See keel võimaldab ideograafilise ja piktograafilise küberneetika abil oletatavasti koheselt suhelda lõputu Intelligentsusega. Võimalik, et seda kasutavad Elohimid koos nn Igavese Valgusega, luues ürgseid eoone ja Elava Maailma kasvutsoone (1Moosese 1:1-3, Johannese 1:1-3).

See on jumalik algkeel, mida kasutatakse üldises mustris või plaanis, et visandada protsessi, teadmiste kodeerimiseks kristallidesse jne. Valguse keelt saab võimalusel kasutada ka sõiduvahendina, mis võimaldab  Valguse Isandatel jõuda paljudele planeetidele ja reaalsustasandile korraga ning saavutada erinevate keelte sulandumine ühtseks, universaalseks keeleks. Tõenäoliselt saab superholograafiliste protsesside vahendusel suhelda ka teiste võimalike intelligentsete olemisvormidega (planeetidega).

„Valguse keel on samane Jumala Sõnale (Psalm 119:105, 130, Õpetussõnad 6:23). Selle keele tundmine pärineb kõrgemate vaimsete olemistasandite tuummälust. Need võimaldavad inimestel lugeda Müsteeriumi-kirju (salajasi salvestisi)  kõrgemates taevastes. (J.J. Hurtaki raamatust „Eenoki võtmed“, lk 591, sõnastik, „valguse keel“. Tuleviku Teaduse Akadeemia)
See joonis on kohandatud pildi järgi: „Võtkem vastu Kristuse valgust, kes on määratud valitsema koos Isaga Taevas“,  Prof Dr J.J. Hurtak: „Eenoki võtmed“, lõik 319:16. Tuleviku Teaduse Akadeemia.

Eluvili koos Metatroni kuubiga ja Jumala Nimi (tegelikult on 72 nime) heebrea kirjatähtedes paistavad Kristuse pea kohal. Oletatavasti võimaldab Weber-Isis® Eluvilja Transformaator selle sfääriga ühenduda. Eluvilja Transformaator võib olla väga võimas valgusenergiatööriist ja seetõttu tuleks seda kohelda suure lugupidamise ja austusega. Otse sellesse välja lähevad tõenäoliselt ka kõik meie soovid ja palved, kus Jumala Poeg, Kristus, on vastutav materiaalse Loomingu eest ja toimides oma väega ja Metatroni kuubi geomeetria kaudu (Metatron on üks peainglitest ja ta nimi tähendab: „See, kes on Trooni (Jumala Trooni) kõrval“). Metatroni kaudu tuli oletatavasti ka nn metafüüsika ja metatrooniline teadus, mis sätestab, kuidas materiaalne universum on loodud.
Orbid (eetelikud olendid) ühe meditatsioonigrupi kohal Kreekas. Foto: Eckhard Weber.

Jeesus Kristus ütles: „Jumalariik on teie enda sees“ (Luuka 17:21). Mina näen ühendust orbide ja Jumalariigi, Püha Vaimu (eeterliku välja) vahel, mis on meie seas. Me asume seal valgusväljas kogu aeg.

Teoloog dr prof Miceal Ledwith (16 a süstemaatilise teoloogia professor ühes Iirimaa ülikoolis) ja füüsik Dr Klaus Heinemann (töötanund pikka aega NASA teaduslike uurimusprojektide kallal, Tübingeni ja Stanfordi ülikoolis), on pühendanud end teaduslikule uurimisele, mida tähendavad need helendavad värvilaigud fotodel, mida nimetatakse „orbideks“. Nad järeldavad, et me peame aru saama, et ainult väike osa universumis esinevatest nähtustest on meie meeltega tajutavad. Värviliste osakeste helendav maailm näib mööduvat meie nähtavast maailmast ja seda läbides. Kes või mis on need orbid? Kas see, mida me näeme, on terviklik olend või näeme ainult nende olendite emanatsioone (kiirgusi)? Kas need on kehastamata inimeste hinged või on need hoopis teistsugustest dimensioonidest pärit eluvormid?  Autorid püüavad leida vastuseid nendele küsimustele ja lähevad veel kaugemale: olendid, kes ilmutavad end meile orbide kujul, ilmuvad tahtlikult  suurel hulgal meie ajastul, et aidata inimkonda eelseisvates globaalsetes muutustes. Julgustav on, et nad on peaaegu kõik heade kavatsustega, abivalmis olendid, kes ilmuvad sageli just vaimse sisuga üritustel.

Pärast selle brošüüri läbilugemist võite arvata, et olen fundamentaalkristlane, kuid pean rõhutama, et mul ei ole mingisugust seost klassikaliste kirikuõpetustega. Ma saan oma teadmised otsestest kogemustest. Minu jaoks on Jeesus Kristus üks suurimaid tarkuse õpetajaid, kes on kunagi maa peal elanud. Tuleb ainult tema tähendamissõnu õigesti tõlgendada – nüüdse aja jaoks. See on alati nüüd!, praegune hetk, siin ja praegu, me ei koge midagi muud. Minevik on möödas. Me ei saa seda enam muuta, vaid saame üksnes  kannatada selle all – aga me ei saa seda muuta. Ka tulevik on suhteline ja sisaldab kõiki võimalusi, nii et me ei tohiks tulevikku karta.

Hoolimata oma märkimisväärsest mahust ei pretendeeri käesolev reklaamiprospekt absoluutsele tõele või täiuslikkusele. Olen teadlik, et selle brošüüri sisu võiks isegi oluliselt laiendada, kui lisada teiste religioonide, filosoofiate ja maailmavaadete vaimsed teadmised. Siin Euroopas oleme üles kasvanud peamiselt juudi-kristlikus traditsioonis. Seepärast toetub brošüür ka sellele traditsioonile, kuna nii saavad võimalikult paljud inimesed sellest aru. Kuid võin teile kinnitada, et mul olid seda valgustööriista (Weber-Isis® Eluvilja Transformaator) luues just need ideed, mis mind inspiratsioonid ja mida olen eelmistel lehekülgedel kirjeldanud. Palun kasutage seda valgusjõu-tööriista ainult siis, kui olete valmis sellele teele astuma. Mõtlesin kaua, kas peaksin selle võimaliku - sakraalse initsiatsiooni valgustööriista sellises suuruses ja intensiivsuses – juba inimestele avalikustama (väike Weber-Isis® Eluvilja kaelaripats on juba mõnda aega olemas olnud). Ülemaailmsete sõjategevuste, terrorismi, poliitiliste ja humanitaarkriiside ning majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja eetiliste arengute tõttu ei olnud mul enam põhjust seda seadet varjus hoida (aastaks 2032 seisame silmitsi töenäoliselt veelgi suuremate väljakutsetega). Täpselt sel ajal sain ka mina vastava inspiratsiooni. See seade võib meie jaoks olla tulevastel aegadel väga oluline. Nagu juba öeldud, on meie ainus võimalus: teadvuse hüpe - planeedi ja enesehävituse asemel.

Palun andke meile teada, milliseid kogemusi olete seadmega saanud.

Soovin teile palju edu ja igakülgset muutust (transformatsiooni) Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori kasutamisel.

 Eckhard WeberMorfogeneetiline väli – inimene on ühenduses kõigega. Kõik on Üks, kõik on jumalik. Alex Grey ©Inner Traditions International

Ambivalentsus võimalike reaalsuste loomisel (kakspidisus)

Lõpetuseks tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmisele: oma individuaalsetes afirmatsioonides raha ja üldise heaolu kohta pöörake palun tähelepanu sellele, ega seal pole teatud ambivalentsust (sisemist vastuolu), nt see võib olla ka tervise teemaga seotud (kui olen haige, saan manipuleerida teisi ja tekitada kaastunnet; hea tervise juures ei saa, seega olen parem haige) või partnerlussuhetes (üksi olles soovin meelsasti suhet luua; suhtes olles kogen aga stressi ja tahan sageli jälle üksi olla). Kui sügaval teie alateadvuses on peidus uskumus, et pigem “läheb kaamel läbi nõelasilma, kui rikas Taevariiki pääseb“, ja olete samal ajal pahane, et te ei saa osa maailmas olevas küllusest, siis selliste vastuoluliste uskumustega ei saa te ka universumile tellimust esitada (konfliktiolukord). Te otsustate, millist strateegiat soovite järgida. Kas raha haiseb või võib see olla midagi imelist, kui oled rikas? Otsustav on, kas oled sügaval sisimas rikkuse poolt või vastu. Palun avage oma süda või südame tšakra ja otsustage suunata oma energia õigesse kohta ning jõudke selgusele, mida te tegelikult soovite.  

Ärganud tegutsemise kolm moodust: valmisolek, rõõm ja entusiasm

Eckhard Tolle sõnastas selle väga tabavalt oma raamatus „Uus Maailm“. Ta ütles: „Rõõm sellest, mida te teete, muutub entusiasmiks, kui see on ühendatud visiooni või kõrgema eesmärgiga“.   Vaadake ette, et teie visioon või kõrgem eesmärk ei sisaldaks liialdatud kujutist endast, mis on varjatud ego vorm, nagu näiteks soov tingimata kuulsaks kirjanikuks või rikkaks ärimeheks saada. Hoiduge ka sellest, et võtate endale kinnisidee villast mere ääres, oma firmast või kümnest miljonist dollarist oma pangakontol. Kui loote endale liiga staatilise pildi, seda või teist omada, ei anna see teile jõudu. Veenduge, et teie eesmärgid on dünaamilised, st et need sisaldavad tegevust, milles osalete ja mille kaudu olete ühenduses teiste inimestega ja kogu tervikuga. Selle asemel, et näha end kuulsa näitleja või kirjanikuna (vms), peaksite nägema ennast inimesena, kes oma tööga paljusid inimesi inspireerib ja nende elu rikastab. Tunnetage, kuidas see, mida te teete, rikastab ja süvendab mitte ainult teie, vaid ka lugematute teiste inimeste elu. Tundke end kui kanalit, mille läbi voolab energia kõige allikast ning saab avaduda veel seni avaldumatu. Kõik see eeldab, et teie eesmärk või visioon on teie sees juba reaalsus mentaalsel ja emotsionaalsel tasandil. Entusiasm on jõud, mis kannab vaimse idee üle füüsilisse dimensiooni. Sõna „entusiasm“ tuleneb vanakreeka keelest – „en“ (sees) ja „theos“ (jumal) , mis koos tähendavad „jumalas“ ja sellest tuletatud sõna „entusiasm“ tähendab „entusiasm Jumalas(t)“ (ülev vaimustus). See on mõtte loominguline kasutamine ja seega puudub nõudmine. Sa ei saa manifesteerida seda, mida tahad – sa saad manifesteerida, mis on juba sinu sees olemas. Raske töö ja pingutuse kaudu sa võib-olla saavutad selle, mida sa tahad, kuid see ei ole Uue Maa viis. Jeesus andis meile võtme meie mõtete loovaks kasutuseks ja teadlikuks manifestatsiooniks, sõnades: „Ja kõik, mida te iganes palves palute, kui te usute, siis te ka saate!“ (Matteuse 21:22). „Mina ei saa vaid iseendast midagi teha“ (Johannese 5:30) (Eckart Tolle „Uus Maailm“).

Usun, et olen teile selle brošüüriga andnud kogu vajaliku teabe selleks, mis on vajalik ja oluline uue võimaliku reaalsuse loomiseks ja avaldumiseks.

Täiendav selgitus

Käesoleva Weber-Isis® Eluvilja Transformaatori brošüüri eesmärk on teavitada, jagada infot ja juhendada käsitlevaid teemasid. Mis tahes kahju korral, mis võidakse esitada mis tahes isiku või üksuse kaudu otseselt või kaudselt seoses olemasolevas brošüüris oleva teabe või selle kasutamisega, ei vastuta väljaandja selle eest. Lisaks sellele ei vastuta tootja kahju eest mis tahes nähtuste või ilmnemiste või võimalike reaalsuste eest, mis kasutajale ei meeldi.

Miks me oma toodete kohta nii vähe öelda saame

Eelkõige just tervishoiusektoris kaitseb seadusandja tarbijat range reeglistikuga. Kes selle vastu eksib, saab alguses hoiatuse, rikkumise jätkumisel määratakse juba trahvid. Tarbijakaitse on oluline. Probleemseks muutub see siis, kui meie kui tootja ja seadusandja vahel on erinevad arusaamad sellest, mis jääb maa ja taeva vahele. Kõik meie tooted põhinevad orgooni-energial ja geomeetrilisel kujukiirgusel. Meditsiiniteaduse jaoks pole seda energiat olemas; see ei ole mõõdetav loodusteaduste mõõteseadmetega. Kuna seadusandja lähtub vaid sellistest mõõtmistulemustest, oleme vastuolulises olukorras: me ei saa reklaamimaterjalides midagi kindlat väita oma seadmete toime kohta, mis on meile tegelikult teada!

Oleme kohustatud kõik kirjeldused nende seadmete toime kohta, mida me oma kogemusest teame, formuleerima hüpoteetilisena ning saame kasutada peamiselt vaid tingivat kõneviisi. Sel põhjusel leiate sellest infolehest palju mõnikord kummaliselt kõlavaid sõnu, nagu „tõenäoliselt“, „võimalik“, „oletatavasti“, „eeldatavasti“, „võib-olla“ ja „võimalik“. Kuid ärge laske end sellest segadusse ajada.

Oleme turul olnud üle 25 aasta ja selle aja jooksul on tulnud läbida valus õppimise teekond. Peale sellise hoiatuse saamist on meil kulunud kuid, et oma kataloogi- ja infolehti korrigeerida ning vajalikke parandusi teha. Samuti pidime oma veebipoe täielikult ümber kujundama. Need kulutused olid väga suured, mida tuli teha. Seetõttu on meie reklaamimaterjalidele lisatud õiguslik teave, et meie toodetel puudub toime (meditsiiniteaduse järgi). Oleme nõus sellega, et tarbijakaitse on oluline, kuid meie puhul tekitab see keerulise olukorra kõikide osapoolte jaoks. Seetõttu täname oma u 15 000 klienti selle eest, et nad sellest hoolimata meid ja meie tooteid usaldavad. Nt Weber-Isis® Biimereid oleme müünud u 55 000 tk. Ja teie tagasiside on meile parim tõestus! Soovime ka edaspidi palju rõõmu ja edu meie seadmete kasutamisel. Kui teil on küsimusi, helistage meile. Aitame teid hea meelega täiendava teabe ja näpunäidetega või jagame oma põhjalikke infolehti. Oleme väga tänulikud teie tagasiside eest!

 Oluline märkus

Oleme kohustatud juhtima teie tähelepanu asjaolule, et meie tooted ja nende mõju ei vasta loodusteaduste tunnustatud kriteeriumidele. See kehtib paljude alternatiivmeditsiini valdkondade ja meetodite kohta, niisamuti ka Weberi bioenergeetiliste toodete kohta. Seetõttu ei saa me oma toodete puhul ravitoimet lubada. Meditsiiniteaduse järgi orgooni-energiat ei eksisteeri, mistõttu ei saa ka meie seadmed selle energiaga kasulikku mõju saavutada. Ja kui te siiski kogete positiivset mõju ja teie enesetunne paraneb, siis ametlik meditsiin näeb selles vaid platseeboefekti. Meie toodete kirjeldatud omadused põhinevad meie ja meie klientide praktilisel kogemusel. Neid kogemusi ei saa me aga tunnustatud mõõtmisvahenditega kinnitada. Meetodeid, millega seda mõju saab mõõta, ametlik teadus veel ei tunnusta.

Infolehes kirjeldatud toote omadused on leidnud viimasel ajal kasvavat poolehoidu alternatiivmeditsiini ringkondades. Kuid palun arvestage, et nende kasutamine on mõeldud vaid täiendava meetmena. See ei asenda arstiabi, kui te seda vajate! Meditsiiniliste uuringute või ravi puhul soovitame pöörduda arsti või loodusravispetsialisti poole. Meie bioenergeetilised tooted ei asenda meditsiinilist ravi. Samuti ei suuda nad katta kõiki meditsiinivaldkondi.

Rangelt teadusliku arusaama kohaselt puudub meie toodetel toime. Ja kui te seda kogete, siis nähakse selles vaid platseebo-efekti. Tarbijakaitse eeskirjade tõttu peame sellele tähelepanu juhtuma. Soovime siiski rõhutada, et näeme probleemi pigem selles, et meditsiiniteaduse poolt tunnustatud meetodid lihtsalt ei suuda veel kirjeldada, kuidas meie seadmed töötavad. Seetõttu viitame uuesti meie u 15 000-le rahulolevale kliendile üle maailma. Ainuüksi enam kui 55 000 müüdud Isise biimerit kõnelevad enda eest ning klientide tagasiside ja kirjeldused on meile oluliseks tõestuseks.

Meil on väga hea meel, kui te jagate meiega oma kogemusi meie toodetega.

Südamlike tervitustega,

Eckhard Weber